Проекти

Запазване развитието на цветя през зимата.

Оранжерия за производство на цветя - LED осветление

Оранжерия - ДИ ЕМ СИ Трейд ЕООД / Мъглиж/ - HPS лампи

Оранжерия - Хидросъоражения ООД / Нова Загора/ - HPS лампи

Оранжерия - Стоян Илинов / Alstroemeria / - HPS лампи

Close Menu