LED Осветление

LED осветлението даде нов тласък на допълнителното оранжерийно осветление. Новото осветление има възможност да дозира светлината в целия светлинен спектър и да облъчва растенията с подходящата за фотосинтеза светлина.

HPS Осветление

HPS лампите допринесоха за огромно развитие на допълнителното осветление в оранжерии. Тяхното ползване постави на ново ниво изскуствената светлина за подобряване на развитието на растенията.

Уреди за измерване

Нашата фирма е представител на американската компания Apogee Instruments, производители на уреди за контрол. Предлагаме техните уреди за контрол. Използваме същите за измервания при изпълнението на нашите проекти.

Close Menu