Зеленчуци разсад

Домат, сладък пипер, краставици и патладжан, са култури с високо до много високо светлинно изискване.

Необходимото време за удвояване на съдържанието на сухо вещество при кълнове на домати, краставици и сладък пипер,  е съкратено значително между средата на Ноември до средата на Февруари (за холандски условия). Най-голямото намаление възниква през декември:

  • 20% увеличение на сухо вещество, при използване на интензитет на светлината 50μmol m² s¹, при 10 часа допълнително осветление в парниците.
  • 12% увеличаване на сухо вещество, при използване на интензитет на светлината 25μmol m² s¹,  при 10 часа допълнително осветление в парниците.

По време на производство на разсад, се изисква светлинна енергия от 25-32 μmol m² s¹, . Тези нива не са оптимални и за някои растения стойностите са по-големи. Периодите на осветление варират за отделни култури.

Зеленчуци производство

Допълнителното светлинно стимулиране има четири важни последици за производството :

Колкото по-висок интензивност на допълнителна светлина, по-ранен първи добив.

 В канадския експеримент:

  • Засаждане на 23 Октомври,
  • Първа продукция е реализирана на 10,13, 23, 29, Декември,
  • Допълнителна светлина интензивност съответно 300, 200, 100,  0 μmol mˉ² sˉ¹

Спрямо краставица: Ефекта на осветлението върху производството може да се изчисли ако се приеме, че средно 60% светлина достига до растенията :

4,6 грама на MJ mˉ² от PAR (1 грам на mol mˉ²) се транспортират до плодовете. Да предположим, че през зимата при 20 часа допълнително осветлението е снабдена със светлинен интензитет от 150 μmol mˉ² sˉ¹, това ще доведе до допълнително светлина сума 10,8 mol mˉ² dˉ¹. Тази светлинна сума съответства на допълнително производство в суха маса на:

0,6 х 10,8 х 1 грам = 6,5 грама mˉ².

Средна стойност на използване на суха материя в плодовете в процент е 3,5%, при което, допълнително произведената суха маса в плода ежедневно е:

6,5 гр / 0,035 = 186 грама mˉ² dˉ¹,

или на седмична база:

7 х 186 гр = 1302 грама mˉ² week-¹.

В тези изчисления, разпространение на сухо вещество до плодовете,сухата маса на плодовете и ефективност на използваната светлината се приема за константа.

Интензивността на светлината значително определят цвета и поддържане на качеството на плодовете (Lin et al., 1996).Това е видно от експерименти във Ванкувър, Канада. Поддържането на качеството на плодовете, отглеждани при пълна светлина (100%) и под сянката (31%), съответно е 8,5 към 1 дни. Червената светлина подкрепя поддържане на качеството. Затова, осветление с лампи HPS има положителен ефект. Плодове на една отворена култура има по-високо качество от плодове на плътна култура. В допълнение, плодове, отглеждани в близост до върха на растението имат по-добри качества от тези, отглеждани в близост до базата /на сянка/. Разликите в поддържане на качеството са свързани със съдържанието на хлорофил в кората на плодовете.

По време на производство, определени са дължини на периоди на осветление за стимулиране на растежа – фото период, от 20 , 18,  16,  14 и 10 часа (Turcotte и др., 1988).

 Използване на 20-часа фото период, растенията произвеждат още две допълнителни плода, в началото на реколтата, в сравнение с резултати при използване 14 или 16-часов фото период. Използване 18-часов фото период, растенията произвеждат малко по-малко от един плод в началото на периода на реколта. Заключението е, че оптималния фото период е някъде между 18 и 20 часа (Turcotte и др., 1988). Ранното узряване е тясно свързан с светлината сума (Schapendonk и др., 1984).

Някои данни за следните зеленчукови култури

Светлинен ефект върху продукцията:

– При температура 22º и дневна светлина  добив към 1 март 0,9kg/m2 и към 29 март 4,59kg/m2

– При температура 22º и 18часа фотопериод  добив към 1 март 2,1kg/m2 и към 29 март 5,8kg/m2

-При температура 22º и 24часа фотопериод  добив към 1 март 2,1kg/m2 и към 29 март 6,0kg/m2

Необходимо е осветление с висока интензивност, например 150 μmol m² s¹. Подържа се  не повече от 20 часа фотопериод за да се избегне хлороза и листни щети. Осветление по време на производство на разсад има предимство в сравнение с не осветени растения. Освен това аборт на цветни пъпки значително намалява: вместо 60%, само 35% през периода от 6 Февруари до 20 Март.

 

Чрез предоставяне на фиксирана светлинна сума от 17 mol m² d¹, глави с желаното тегло на 150 грама могат да бъдат събрани след 5 седмици след засяване (Both et al., 1999; Albright et al., 2000).

Когато 19.8 часа фото период и интензитет на светлината от 125 μmol m² s¹, са били използвани, производството се е увеличило седем до осем пъти в сравнение с не осветени контролни култури.

Close Menu