Зеленчуци - Разсад

Домат, сладък пипер, краставици и патладжан, са култури с високо до много високо светлинно изискване.

Необходимото време за удвояване на съдържанието на сухо вещество при кълнове на домати, краставици и сладък пипер,  е съкратено значително между средата на Ноември до средата на Февруари (за холандски условия). Най-голямото намаление възниква през декември:

 • 20% увеличение на сухо вещество, при използване на интензитет на светлината 50μmol m² s¹, при 10 часа допълнително осветление в парниците.
 • 12% увеличаване на сухо вещество, при използване на интензитет на светлината 25μmol m² s¹,  при 10 часа допълнително осветление в парниците.

По време на производство на разсад, се изисква светлинна енергия от 25-32 μmol m² s¹, . Тези нива не са оптимални и за някои растения стойностите са по-големи. Периодите на осветление варират за отделни култури.

Зеленчуци - Производство

Допълнителното светлинно стимулиране има четири важни последици за производството :

Колкото е по-висока интензивността на допълнителна светлина, по-ранен първи добив.

 В канадския проект:

 • Засаждане на                                                                                                                                  23       Октомври,
 • Първа продукция е реализирана на                                    10,             13,            23,            29,      Декември,
 • Допълнителна светлина интензивност, съответно        300,           200,          100,             0       μmol mˉ² sˉ¹

Спрямо краставица: Ефекта на осветлението върху производството може да се изчисли като се знае, че средно 60% светлина достига до растенията :

Научно е установено , че 4,6 gr. на MJ mˉ² от PAR (1 gr. на mol mˉ²) се транспортират до плодовете.  Приемаме, че през зимата, при 20 часа допълнително осветлението е снабдена със светлинен интензитет от 150 μmol mˉ² sˉ¹, това ще доведе до допълнително светлина сума 10,8 mol mˉ² dˉ¹. Тази светлинна сума съответства на допълнително производство в суха маса, както е посочено:

0,6 х 10,8 mol mˉ² dˉ¹ х 1 gr. = 6,5 gr. mˉ².

Средна стойност на използване на суха материя в плодовете в процент е 3,5%, при което, допълнително произведената суха маса в плода ежедневно е:

6,5 gr. / 0,035 = 186 gr. mˉ² dˉ¹,

или на седмична база:

7 х 186 gr. = 1302 gr. mˉ² week-¹.

В тези изчисления, разпространение на сухо вещество до плодовете,сухата маса на плодовете и ефективност на използваната светлината се приема за константа.

Интензивността на светлината значително определят цвета и поддържане на качеството на плодовете (Lin et al., 1996).Това доказва проект във Ванкувър, Канада. Съотношението на качеството на продукцията, отглеждани съответно при пълна светлина (100%) и намалена светлина на (31%), е съответно  8,5 към 1. Червената светлина подкрепя поддържане на качеството. Затова, осветление с лампи HPS има положителен ефект.  В допълнение, плодове, отглеждани в близост до върха на растението имат по-добри качества от тези, отглеждани в близост до базата /на сянка/. Разликите в поддържане на качеството са свързани със съдържанието на хлорофил в кората на плодовете.

По време на производство, определени са дължини на периоди на осветление за стимулиране на растежа – фото период, от 20 , 18,  16,  14 и 10 часа (Turcotte и др., 1988).

 •  Използване на 20-часа фото период в сравнение с резултати при използване 14 или 16-часов фото период.  – Растенията произвеждат още два допълнителни плода, в началото на реколтата.
 • Използване на 18-часов фото период в сравнение с резултати при използване 14 или 16-часов фото период. – Растенията произвеждат малко по-малко от един плод в началото на периода на реколта. Заключението е, че оптималния фото период е някъде между 18 и 20 часа (Turcotte и др., 1988).
 • Ранното узряване е тясно свързан с светлината сума (Schapendonk и др., 1984).

Някои данни за зеленчукови култури

Светлинен ефект върху продукцията:

 • При температура 22º  и дневна светлина      добив към    1 март   – 0,90kg/m2    и към     29 март  -4,59kg/m2
 • При температура 22º и 18часа фотопериод  добив към    1 март   – 2,10kg/m2   и към     29 март   -5,80kg/m2
 • При температура 22º и 24часа фотопериод  добив към    1 март    -2,10kg/m2    и към    29 март   -6,00kg/m2
 • За патладжан е необходимо  осветление с висока интензивност, около 150 μmol m² s¹.  Тази светлинна интензивност се подържа не повече от 20 часа фотопериод за да се избегне хлороза и листни щети.
 • Осветлението по време на производство на разсад дава предимство в сравнение с не осветени растения.
 • Аборт на цветни пъпки значително намалява: При осветени растения само 35% аборт, вместо 60% аборт при не осветени,  през периода от 6 Февруари до 20 Март.
 • Чрез предоставяне на фиксирана светлинна сума от 17 mol m² d¹, продукция с желаното тегло от 150 гр./бр. , могат да бъдат събрани на 5-та седмица след засяване (Both et al., 1999; Albright et al., 2000).
 • При използване на 20,0 часа фото период и интензитет на светлината от 125 μmol m² s¹, производството се е увеличило от 7 до 8 пъти в сравнение с не осветени контролни култури.
Close Menu