Контрол на светлината

Нашата компания е представител на американската компания Apogee Instruments. Ние предлагаме техните уреди, а също така ги използваме за измервания при изпълнението на нашите обекти. Цена на уредите може да видите ТУК.

Quantum Meter

Quantum Meter е уред за измерване броя на фотоните в спектър между 400 и 700 nm. Фотосинтезата до голяма степен се определя от броя на излъчените фотони при тези дължини на вълните, така че това излъчване се нарича фотосинтезиращ фотонен поток (PPF) и се измерва в ( μmol m-2 s-1 ).

Pyranometer

Pyranometer измерва късовълновата светлинна радиация, достигаща до земната повърхност Измервателната единица е ват на квадратен метър ( W/m2 ) и измерва в диапазон е от 280 nm до 2800 nm от слънчевия спектър.

Ultraviolet Meter

Ultraviolet Meter е уред с фотодиоден UV сензор с радиационна чувствителност от 250 до 400 нанометра. Това включва UV-A, UV-B и UV-C с дължини на вълните в диапазона и осигурява измерване на общата UV радиация.

Chlorophyll Concentration

Chlorophyll Concentration извършва безразрушителен контрол на концентрацията на хлорофил в широколистната маса на растенията.

DLI-400

DLI-400 е уред за проверка на нивото на фотосинтезиращо активно излъчване (PAR; 400–700 nm) . Измерва дневната интегрална светлина (DLI) и фотопериода под слънчева светлина за само някои широколентови източници на светлина. DLI се отнася до общото количество PAR или удължен PAR (ePAR) за 24-часов период, изразен в единици молове на квадратен метър на ден (mol m-2 d-1).

DLI-500

DLI-500 е устройство за проверка на ниво на фотосинтезиращо активно излъчване (PAR; 400-700 nm). Измерва дневната интегрална светлина (DLI) и фотопериода при всички източници на светлина . DLI се отнася до общото количество PAR или удължен PAR (ePAR) инцидент върху растенията за 24-часов период, изразен в единици молове на квадратен метър на ден (mol m-2 d-1).

DLI-600

DLI-600 е уред за проверка на фотосинтезиращо активно лъчение (PAR) отвъд традиционно 400–700 nm. DLI-600 измерва ново дефинирания 400-750 nm ePAR радиационен обхват, за който е доказано, че има разширени фотосинтетично активни свойства. В допълнение към измерването на ePAR, уредът DLI-600 изчислява дневния интегрална светлина (DLI) и фотопериода. DLI се отнася до общото количество PAR или ePAR стойнокти върху растенията за 24-часов период, изразено в единици молове на квадратен метър на ден (mol m-2 d-1).

Quantum Meter

Ultraviolet Meter

Pyranometer

Chlorophyll Concentration

PAR, Daily Light Integral, and Photoperiod Meters

Close Menu