Култури

Зеленчуци

Допълнителното светлинно стимулиране помага на производителите на зеленчуци да ускорят производството на разсад и производство на продукция през зимния период.

Цветя

Допълнителното светлинно стимулиране помага на производителите на цветя да ускорят производството на своята продукция през зимния период.

Светлинни изисквания за стимулиране на оранжерийни култури

 Въз основа на наблюденията си, професор R. Moe Норвегия, класифицира културите според тяхната светлинни изисквания. Неговата класификация се основава на изискваната светлина сума. Светлинната сума е натрупаната светлинна енергия в продължение на един ден разпределена върху 1 m ². Измерва се като куличество фотони достигнали до повърхността на растенията. Мерна единица е  mol m -² d -¹ ( мол върху метър квадратен за ден ).

Определят се три групи растения, според тяхната чувствителност към светлината:

1- Ниска осветеност :   Норма на натрупана дневна светлина 5-10 mol m -² d -¹.   Растения с изискване за ниска осветеност са сенчести растения: African violet, Lorraine-begonia и др.

2- Средна осветеност  :    Норма на натрупана дневна светлина 10-20 mol m -² d -¹:  Цъфтящи растения в саксия със средни светлинни изисквания: Kalanchoe, Poinsettia, Pot -chrysanthemum and Elatior-begonia и др.

3- Висока осветеностНорма на натрупана дневна светлина 20-30 mol m -² d -¹:  Към групата с много големи светлинни изисквания принадлежат: Роза, домати и краставица  .

Тези данни формират основата стратегия за допълнително осветление. По време на най-тъмните месеца на годината, лампите са използвани за получаване на желаната светлина сума.

С проектирането на интензитета на светлината на система за допълнително осветление, базирана на светлинни изисквания през Декември, има неизползван капацитет през останалите месеци на годината. Поради високите инвестиции за допълнителни осветителни системи, производителите обикновено са решени на не оптимален компромис. Желаната целева стойност трябва да се определя въз основа на качество : Дебелината на стeблата, брой  и размер на цвета, суха маса, период на култивиране, разклоняване, качеството на листата, желания размер на растение  и др.

Close Menu