Култури

Зеленчуци

Допълнителното светлинно стимулиране помага на производителите на зеленчуци да ускорят производството на разсад и производство на продукция през зимния период.

Цветя

Допълнителното светлинно стимулиране помага на производителите на цветя да ускорят производството на своята продукция през зимния период.

Светлинни изисквания за стимулиране на оранжерийни култури

 Въз основа на наблюденията си, професор R. Moe Норвегия, класифицира културите според тяхната светлинни изисквания. Неговата класификация се основава на изискваната светлина сума. Светлинната сума е натрупаната светлинна енергия в продължение на един ден разпределена върху 1 m ². Измерва се като куличество фотони достигнали до повърхността на растенията. Мерна единица е  mol m -² d -¹ ( мол върху метър квадратен за ден ).

Определят се три групи растения, според тяхната чувствителност към светлината:

Тези данни формират  стратегия за допълнително осветление. По време на най-тъмните месеца на годината, лампите са използвани за получаване на желаната светлина сума. Желаната целева стойност трябва да се определя въз основа на качество : Дебелината на стeблата, брой  и размер на цвета, суха маса, период на култивиране, разклоняване, качеството на листата, желания размер на растение  и др.

Close Menu