Проекти

Компютърна симулация и изчисления

При проектирането на осветителната система използвахме знанията и богатия експериментален опит на нашите партньори от Холандия. За компютърно моделиране и изчисления на осветеността, използвахме план за осветяване, разработен от водещи холандски компании. В резултат на това ние предлагаме на нашите клиенти рентабилен дизайн на осветлението за тяхната култура.    Проектът съдържа:     1. Компютърно моделиране на осветителната система и изчисляване на осветеността.   2. Информация за гарантирано осветяване в контролни квадратчета.    3. Брой, вид и местоположение на необходимите осветителни тела.  При изчисляване на осветителна система се вземат предвид редица фактори, които са специфични за дадена оранжерия, като например: геометрията на оранжерията, местоположението на отоплението, напояването, засенчването и други системи.

Изпълнение и поддръжка

Изпълнението на проекта включва: – доставка на осветителни устройства за осветяване на оранжерии, в съответствие с предварително изработен проект. – монтаж на осветителни устройства. – гаранционно обслужване на осветителната система и след гаранционен контрол.

Поддръжка на система за осветление включва : – мониторинг след инсталация и периодичен мониторинг. Контролът след инсталацията се извършва с цел проверка на техническите характеристики на осветителната система и сравняване на съответствието на характеристиките на осветлението с проектните стойности. Извършват се периодични проверки за  амортизацията на осветителната система. Информацията, получена по време на проверката, се използва за определяне на мерките, които трябва да бъдат предприети за възстановяване на първоначалните характеристики на осветителната система. Двата вида контрол на осветителната система се осъществяват съгласно метода на измерване, разработен от водещите компании в областта на парниковото осветление.

Проект производство на цветя

Оранжерия - ДИ ЕМ СИ Трейд ЕООД / Мъглиж/

Оранжерия - Хидросъоражения ООД / Нова Загора/

Оранжерия - Стоян Илинов / Alstroemeria /

Close Menu