Уреди за измерване на светлината

Цената на уредите вижте ТУК.

Нашата фирма е представител на американската компания Apogee Instruments , производител на уреди за контрол на светлинните характеристики. Ние предлагаме техните уреди, а също така ги използваме за измервания при изпълнението на нашите проекти. 

Quantum Meter

Quantum Meter е уред за измерване броя на фотоните в спектър между 400 и 700 nm.

Pyranometer

Pyranometer измерва късовълновата светлинна радиация, достигаща до земната повърхност.

Ultraviolet Meter

Ultraviolet Meter осигурява измерване на общата UV радиация включваща UV-A, UV-B и UV-C .

Chlorophyll Concentration

Извършва без разрушителен контрол на концентрацията на хлорофил в широколистната маса на растенията.

DLI-400

Уред за проверка на нивото на фотосинтезиращо активно излъчване (PAR; 400–700 nm) . Измерва дневната интегрална светлина (DLI) и фотопериода под слънчева светлина за само някои широколентови източници на светлина.

DLI-500

Уред за проверка на нивото на фотосинтезиращо активно излъчване (PAR; 400–700 nm) . Измерва дневната интегрална светлина (DLI) и фотопериода при всички източници на светлина .

DLI-600

Уред за проверка на нивото на фотосинтезиращо активно излъчване (PAR; 400–750 nm) . Измерва дневната интегрална светлина (DLI) и фотопериода при всички източници на светлина .

Quantum Meter

Ultraviolet Meter

Pyranometer

Chlorophyll Concentration

PAR-Daily Light-Integral-and-Photoperiod-Meters

Close Menu